Realizujemy obiekty budowlane w systemie Generalnego Wykonawcy, jak również w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zlecone przez firmy i instytucje reprezentujące różne sektory gospodarki tj. budynki przemysłowe, użyteczności publicznej i mieszkaniowe. W oparciu o zdobyte doświadczenie dokonujemy weryfikacji dokumentacji projektowej przedstawionej przez Inwestora oraz optymalizujemy ją pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
Poprzez kontrolę całego procesu inwestycyjnego jesteśmy w stanie znacznie obniżyć koszty budowy, uzyskując tym samym najbardziej ekonomiczny wariant powierzonego zlecenia.
Projekt
Budowa
Nadzór