Koplany, Kleosin
Budynek produkcyjno-magazynowy

  • Inwestor: Bart-Pack
  • Architektura: Projektownia Sawicki
  • Konstrukcja: Constrim Grupa Budowlana
  • Powierzchnia zabudowy: 1080 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 1040 m2
  • Ilość kondygnacji: 1